NOVEMBRE 2017

Els autors es plantegen identificar els fonaments econòmics de noves estratègies de creixement inclusiu urbà que siguin capaces de millorar la productivitat i al mateix temps incidir en una millora en els nivells de desigualtat. Es postula la possibilitat d’obtenir rendiments creixents a partir del desenvolupament d’economies externes Marshallianes de naturalesa urbana. I això en un context d’economia oberta a la competència exterior com és el cas de referència estudiat que és Barcelona en el context de la Unió Europea.

[Descarregar document]