SETEMBRE 2015
  • Sergio Porcel
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Lara Navarro-Varas
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Jenniffer Thiers
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

En aquest document de treball s’analitza l’evolució de l’estructura socioresidencial de la metròpoli de Barcelona durant les dues darreres dècades, tot deixant al descobert una ciutat que tendeix a la fragmentació, guanyant complexitat. També s’hi constata que en aquesta transformació hi són perceptibles els efectes de la desindustrialització i de la globalització, així com les dinàmiques residencials desencadenades durant el boom immobiliari. Aquestes dinàmiques fan que la qüestió de l’habitatge resulti el principal element de desigualtat urbana.

[Descarregar document]