SETEMBRE 2018
Autors:
 • Mercè Farré. Departament de matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Aureli Alabert. Departament de matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Alejandra Cabaña. Departament de matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Alba Tresens. Departament de matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Sebastià Sarasa. Departament de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Pompeu Fabra
 • Sergio Porcel. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Lara Navarro-Varas. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Fernando Antón-Alonso. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Manel Pons. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Núria Ruiz. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Irene Cruz. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Aquest document de treball presenta una proposta metodològica d’estimació de renda en àrees petites aplicada a l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona per als anys 1991,2001 i 2011. La proposta  combina models de regressió logística i ajust proporcional iteratiu (IPF, en anglès). La informació resultant possibilita, per primer cop, l’estudi de les dinàmiques de segregació residencial socioeconòmica a partir del càlcul d’indicadors de segregació estàndards.

[Descarregar document]