Authors:  

Carme Miralles-Guasch i Carles Donat

Year: 2007
  • Des de finals dels anys noranta del segle XX, el mercat de l’habitatge ha entrat en un cicle a l’alça sense gaires precedents en la història contemporània. Un cicle que s’ha caracteritzat per un fort augment de la població que requereix habitatges i per el gran creixement del ritme en la construcció, fet que no ha impedit que els preus hagin augmentat significativament any a any.Publicat a:ACE: architecture, city and environment = arquitectura, ciudad y entorno [en línia]. 2007, Any II, núm. 5 Octubre, Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV) de la UPC

    http://www-cpsv.upc.es/ace/Articles-n5/numero5_pdf/DEF8_carme%20miralles.pdf