Authors:  
  • Sara Moreno Colom
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Year: 2010
  • L’article presenta una aproximació a les condicions de vida de les barcelonines i els barcelonins elaborada des de la perspectiva de gènere amb les dades corresponents a la cinquena edició de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (ECVHP 2006).Publicat a Barcelona societat, número 17.

    http://w3.bcn.es/fitxers/observatorisocial/barcelonasocietat17.532.pdf