Authors:  
  • Joan Marull
   Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Enric Tello
   Departament d’Història i Institucions Econòmiques. Universitat de Barcelona
Year: 2010
 • Aquest article pretén aportar arguments científics que ajudin a superar la dicotomia entre energia eòlica i impacte ambiental, i vol fer aflorar les importants relacions espacials que existeixen entre els fluxos energètics que mou l’economia i el funcionament ecològic de la matriu territorial com a punt de partida per entendre els vincles entre metabolisme social i medi ambient.Publicat a Medi Ambient Tecnologia i Cultura. Núm. 46. pp 28-37. Juliol 2010

  http://www.gencat.cat/mediamb/publicacions/Memories/Revista/46.pdf