Year: 2007
Comunicacions:

Estadística de seguiment com a dispositiu de qualitat en els treballs de camp dels estudis per enquesta. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.

Autor: Sergio Porcel

 

L’enquesta de victimització de Barcelona, una proposta d’anàlisi de la seguretat urbana.

Autors: Marta Murrià i Carlos González

 

La introducció de l’estructura social de la mobilitat quotidiana en les polítiques d’accesibilitat territorial. L’exemple dels polígons industrials.

Autors: Carme Miralles-Guasch i Àngel Cebollada

 

Ponència:

Implicacions sociològiques en la construcció d’una mostra estratificada.
Autors: Pedro López Roldán i Carlos Lozares