Authors:  

Joan Trullén

Year: 2009
Amb motiu del cinquantè aniversari del Pla d’Estabilització Econòmica de 1959, s’evoca la figura del principal inspirador del Pla, l’economista català Joan Sardà i Deixeus. 

Publicat al diari Avui el 6/09/2009

http://paper.avui.cat/article/dialeg/173795/joan/sarda/canvi/model.html