Authors:  
  • Carles Donat
    Instutut d’Estudis Territorials i Metropolitans de Barcelona
Year: 2008
  • Publicat a:Informe territorial de la província de Barcelona, 2008, Barcelona: Cambra de Comerç de Barcelona i Diputació de Barcelonahttp://www.cambrabcn.org/c/document_library/get_file?folderId=14208&name=DLFE-804.pdf