Authors:  

Joan Trullén

Year: 2010
  • En aquest article s’exposa el gran repte amb què s’enfronta la ciència econòmica en l’actualitat: saber integrar el rigor metodològic i la rellevància de l’objecte d’estudi. Segons Trullén, per realitzar una anàlisi econòmica útil (capaç de donar respostes als problemes rellevants de la societat) no n’hi ha prou amb unes bases teòriques i estadístiques sòlides; també fa falta un profund coneixement dels processos històrics.Publicat al diari Avui el 6/09/2009

    http://avui.elpunt.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/308107-leconomia-rellevant.html