Authors:  
  • Sergio Porcel López
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Year: 2014
  • En aquest article s’aborda l’impacte que les característiques socioterritorials de les àrees residencials poden tenir —més enllà d’altres atributs de caire personal o familiar dels individus— sobre l’emancipació de les persones joves (col·lectiu especialment sensible als seus condicionants).Publicat a Àmbits de Política i Societat, 25/03/2014

    http://ambitscolpis.com/2014/03/25/transitant-pel-territori-desigualtats-i-efecte-territorial-en-lemancipacio-juvenil/