Year: 2004
Ponències:

Característiques de la població immigrant no comunitària i situació en el mercat de treball de Catalunya.
Autor: Jorge Cátedra

La incidència de la immigració extracomunitària en el mercat de treball de Catalunya.
Autora: Neus Domingo[Download document]