Authors:  

Ponència:

Experiències d’integració de polítiques del territori i del transport a Europa
Autors: Carme Miralles-Guasch i Daniel Polo

Year: 2005