Authors:  

Elena Domene

Year: 2008




Ponència:

L’estimació de la dependència en les persones de 65 anys i més a partir de l’enquesta de salut de Catalunya 2006 i de l’enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2006.