Authors:  
  • Sebastià Sarasa (Universitat Pompeu Fabra)
  • Sergio Porcel (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Lara Navarro-Varas (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Jenniffer Thiers (Universitat de Barcelona)

Year: 2018

Els autors analitzen l’evolució de la desigualtat social i de l’estructura sociorresidencial a l’àrea metropolitana de Barcelona durant les dues últimes dècades. La hipòtesi de partida és que Barcelona, com altres ciutats europees, no ha tendit en els darrers anys cap a un esquema de ciutat dual -caracteritzat per la polarització de l’estructura social i urbana-, un model més propi de les ciutats nord-americanes. Els resultats confirmen aquesta hipòtesi i situen la capital catalana com una ciutat desigual, però poc segregada.

Sarasa, S., Porcel, S., Navarro-Varas, L., & Thiers, J. (2018). Desindustrialización y crisis en la Barcelona posolímpica: ¿hacia una ciudad dual?. Revista EURE - Revista De Estudios Urbano Regionales, 44(131), 29-52.