Authors:  
  • Xavier Bartoll-Roca (Agència de Salut Pública de Barcelona)
  • Albert Julià Cano (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)

Year: 2021

Bartoll-Roca, X., & Julià Cano, A. (2021). Empirically revisiting a social class scheme for mental health in Barcelona, Spain. International Journal of Social Economics, ahead-of-print( ahead-of-print), doi: 10.1108/IJSE-10-2020-0694