Anàlisi dels impactes de les plataformes logístiques sobre el territori

Any de realizació: 2005 - 2006
Equip: Joan López (coord.), Anaís Tarragó, Neus Domingo i Carles Donat
Institució: Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, S.A. (CIMALSA)