Anàlisi dels sectors agroalimentari i farmacèutic de la província de Barcelona

Any de realizació: 2004
Equip: Joan López (dir.)
Institució: Diputació de Barcelona