L’Àrea o la comarca metropolitana de Barcelona. Una unitat territorial integrada amb fortes relacions d’interdependència entre els seus municipis

Any de realizació: 2003
Equip: Josep M. Vegara (dir.), José Luís Flores
Institució: Fundació Carles Pi i Sunyer