Valoració del sistema d’indicadors per a l’avalaució objectiva de les àrees urbanes d’atenció especial

Any de realizació: 2004
Equip: Joan López (coord.)
Institució: Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya