Project title: La segregació espacial de la pobresa a Catalunya: estructura i dinàmica de la desigualtat social
Funding entity: RecerCaixa
Participating entities: Universitat Pompeu Fabra, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Duration of the project: 01/01/2013 al 03/02/2015
Main investigator: Sebastià Sarasa
Researchers at IERMB: Sergio Porcel, Lara Navarro-Varas, Francesc Coll
Amount funded: 66.530,50€