Project title: SGR: Economia, energia i impactes ecològics
Funding entity: AGAUR-Generalitat de Catalunya
Participating entities: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Duration of the project: .
Main investigator: Jordi Roca
Researchers at IERMB: Joan Marull, Vittorio Galletto,
Amount funded: