Date of Publication: February - 1992


PAPERS NÚM. 10  [+info]


X PAPERS NÚM. 10
Pages 1-65 (4,6 Mb.)
Text complet del número 10

Mobilitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona  [+info]


X Mobilitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Pages 9-17 (1.050 Kb.)

Maria Teresa Carrillo: Enginyer de Camins, Canals i Ports (Cap de la Secció d’Explotació de l’Entitat Metropolitana del Transport

Trànsit i transports a l'Àrea Metropolitana de Barcelona: dades bàsiques i problemàtica  [+info]


X Trànsit i transports a l'Àrea Metropolitana de Barcelona: dades bàsiques i problemàtica
Pages 19-36 (2.130 Kb.)

Anna Matas i Pere Riera: Economistes (Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona)

Transport col·lectiu de superfície i terminals d'intercanvi a l'Àrea Metropolitana de Barcelona  [+info]


X Transport col·lectiu de superfície i terminals d'intercanvi a l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Pages 37-43 (113 Kb.)

Pelayo Martínez: Enginyer de Camins, Canals i Ports (Director de Serveis de Transports de l’Entitat Metropolitana del Transport)

La evaluación de grandes infraestructuras viarias en la Región Metropolitana de Barcelona  [+info]


X La evaluación de grandes infraestructuras viarias en la Región Metropolitana de Barcelona
Pages 45-51 (134 Kb.)

Pere Riera: Economista (Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona)

La logística i la circulació de mercaderies a la Regió Metropolitana de...  [+info]


X La logística i la circulació de mercaderies a la Regió Metropolitana de Barcelona. Temptatives d'organització
Pages 53-65 (719 Kb.)

Alfons Rodríguez Bayraguet: Enginyer Industrial (MOLBAY S.A. Consultors)