Date of Publication: February - 1994


PAPERS NÚM. 16  [+info]


X PAPERS NÚM. 16
Pages 1-89 (3,5 Mb.)
Text complet del número 16

Planejament urbanístic i infraestructura ferroviària a l'àrea de Barcelona  [+info]


X Planejament urbanístic i infraestructura ferroviària a l'àrea de Barcelona
Pages 9-17 (230 Kb.)

Juli Esteban: Arquitecte (Director del Gabinet d’Estudis Urbanístics, Ajuntament de Barcelona)

El sistema ferroviario en la configuración de la región de Barcelona  [+info]


X El sistema ferroviario en la configuración de la región de Barcelona
Pages 19-34 (579 Kb.)

Jordi Prat: Enginyer de Camins, Canals i Ports (Director Provincial del Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient a Barcelona)

Presente y futuro de la red ferroviaria de Barcelona: el soporte de...  [+info]


X Presente y futuro de la red ferroviaria de Barcelona: el soporte de los servicios de cercanías, regionales y largo recorrido
Pages 35-48 (535 Kb.)

Jordi Julià: Enginyer de Camins, Canals i Ports (Cap d’Investigació de la Gerència de Rodalies de Barcelona, RENFE)

Robert Vergés: Enginyer de Camins, Canals i Ports (Director Junta d’Aigües de Catalunya, Generalitat de Catalunya)

El AVE en la Región Metropolitana de Barcelona: alternativas de trazado  [+info]


X El AVE en la Región Metropolitana de Barcelona: alternativas de trazado
Pages 49-55 (124 Kb.)

Manuel Herce: Enginyer de Camins, Canals i Ports (Director General de l’Institut de Gestió de Projectes)

Impacte i encaix urbà de les estacions de l'AVE a Barcelona: alternativas...  [+info]


X Impacte i encaix urbà de les estacions de l'AVE a Barcelona: alternativas i propostes
Pages 57-64 (256 Kb.)

Robert Ramírez: Economista (Assessor especial del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya)

Las estaciones como centro de servicios: realizaciones y proyectos en la región...  [+info]


X Las estaciones como centro de servicios: realizaciones y proyectos en la región de Barcelona
Pages 65-73 (456 Kb.)

Manuel Acero: Economista i enginyer agrícola (Director general de Serveis Logístics de Transport, UNE d’Estacions i Serveis Conjunts, RENFE)

La problemática de los espacios ferroviarios auxiliares en la Región Metropolitana de...  [+info]


X La problemática de los espacios ferroviarios auxiliares en la Región Metropolitana de Barcelona
Pages 75-89 (854 Kb.)

José Aguilera: Enginyer de Camins, Canals i Ports (Gerent de Desenvolupaments Urbanístics Ferroviaris, Patrimoni i Urbanisme. Direcció General de Patrimoni i Relacions Externes, RENFE)