Date of Publication: February - 1994


PAPERS NÚM. 17  [+info]


X PAPERS NÚM. 17
Pages 1-85 (2,9 Mb.)
Text complet del número 17

El Vallès Occidental: invitació al diàleg  [+info]


X El Vallès Occidental: invitació al diàleg
Pages 9-12 (45 Kb.)

Oriol Civil: Enginyer (President del Consell Comarcal del Vallès Occidental)

El Vallès Occidental en el marc metropolità: processos de suburbialització i debilitat...  [+info]


X El Vallès Occidental en el marc metropolità: processos de suburbialització i debilitat de l'estructura territorial
Pages 13-22 (494 Kb.)

Manel Larrosa: Arquitecte

El planejament urbanístic vigent al Vallès Occidental  [+info]


X El planejament urbanístic vigent al Vallès Occidental
Pages 23-40 (1.050 Kb.)

Jordi Casso: Arquitecte (Coordinador Territorial del Vallès i el Maresme. Direcció General d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya)

Les polítiques de sòl: el cas del Pla General de Sabadell  [+info]


X Les polítiques de sòl: el cas del Pla General de Sabadell
Pages 41-48 (136 Kb.)

Francesc Mestres: Arquitecte (Director tècnic de l’Institut Municipal pel Desenvolupament Estratègic de Sabadell, Ajuntament de Sabadell)

Els transports i la xarxa viària al Vallès Occidental  [+info]


X Els transports i la xarxa viària al Vallès Occidental
Pages 49-57 (139 Kb.)

Pere Montaña: Arquitecte (Gerent d’Urbanisme de l’Ajuntament de Terrassa)

El Vallès: suburbi, corredor, perifèria  [+info]


X El Vallès: suburbi, corredor, perifèria
Pages 59-63 (431 Kb.)

Ricard Pié: Arquitecte (Professor titular i Cap de Secció del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès)

El Vallès Occidental: dades bàsiques  [+info]


X El Vallès Occidental: dades bàsiques
Pages 65-85 (431 Kb.)

Batis Ibarguren: Geògraf (Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona)