Date of Publication: September - 1991


PAPERS NÚM. 5  [+info]


X PAPERS NÚM. 5
Pages 1-51 (1,4 Mb.)
Text complet del número 5

Algunes reflexions sobre el futur de la població de Barcelona  [+info]


X Algunes reflexions sobre el futur de la població de Barcelona
Pages 9-21 (326 Kb.)

Anna Cabré: Directora del Centre d’Estudis Demogràfics

Característiques socials i formes d'acció a Barcelona i la seva àrea metropolitana  [+info]


X Característiques socials i formes d'acció a Barcelona i la seva àrea metropolitana
Pages 23-34 (262 Kb.)

Marina Subirats: Sociòloga (Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona)

L'economia de Barcelona i l'economia dels barcelonins  [+info]


X L'economia de Barcelona i l'economia dels barcelonins
Pages 35-42 (140 Kb.)

Alfredo Pastor: Economista

Models, instruments i àmbits per al planejament de la ciutat de Barcelona  [+info]


X Models, instruments i àmbits per al planejament de la ciutat de Barcelona
Pages 43-51 (150 Kb.)

Manuel Ribas i Piera: Arquitecte