ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 1 - Informe General: Aspectes demogràfics i característiques familiars i relacionals


X ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 1 - Informe General: Aspectes demogràfics i característiques familiars i relacionals

Febrero 1992
Pàg. 150
Preu: 19.11
ISBN: 84-88068-13-1

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 2 - Informe General: Treball, condicions econòmiques i formes de consum


X ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 2 - Informe General: Treball, condicions econòmiques i formes de consum

Mayo 1992
Pàg. 168
Preu: 19.11
ISBN: 84-88068-14-X

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 3 - Informe General: Característiques de l'habitatge, la mobilitat i la percepció del territori


X ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 3 - Informe General: Característiques de l'habitatge, la mobilitat i la percepció del territori

Mayo 1992
Pàg. 166
Preu: 19.11
ISBN: 84-88068-15-8

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 4 - Informe General: Educació, llengua i hàbits culturals


X ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 4 - Informe General: Educació, llengua i hàbits culturals

Febrero 1992
Pàg. 213
Preu: 19.11
ISBN: 84-88068-16-6

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 5 - Informe General: Grups i classes socials a la Regió Metropolitana de Barcelona


X ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 5 - Informe General: Grups i classes socials a la Regió Metropolitana de Barcelona

Diciembre 1992
Pàg. 157
Preu: 19.11
ISBN: 84-88068-18-

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 6 - Sèrie Monogràfics. Les condicions de vida de les dones a la ciutat de Barcelona


X ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 6 - Sèrie Monogràfics. Les condicions de vida de les dones a la ciutat de Barcelona

Noviembre 1992
Pàg. 154
Preu: 19.11
ISBN: 84-88068-19-0

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 7 - Sèrie Monogràfics. Les condicions de vida de la població vella de la Regió Metropolitana de Barcelona


X ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 7 - Sèrie Monogràfics. Les condicions de vida de la població vella de la Regió Metropolitana de Barcelona

Abril 1993
Pàg. 98
Preu: 19.11
ISBN: 84-88068-20-4

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 8 - Sèrie Monogràfics. L'espai de vida dels habitants de la Regió Metropolitana de Barcelona


X ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 8 - Sèrie Monogràfics. L'espai de vida dels habitants de la Regió Metropolitana de Barcelona

Junio 1993
Pàg. 128
Preu: 19.11
ISBN: 84-88068-21-2

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 9 - Sèrie Monogràfics. Territori i realitat social: les zones sòcio-demogràfiques de la RMB


X ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 9 - Sèrie Monogràfics. Territori i realitat social: les zones sòcio-demogràfiques de la RMB

Agosto 1993
Pàg. 141
Preu: 19.11
ISBN: 84-88068-22-0

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 10 - Sèrie Dades Bàsiques. Regió Metropolitana i Barcelona.


X ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 10 - Sèrie Dades Bàsiques. Regió Metropolitana i Barcelona.

Marzo 1993

Informe específico con los Datos estadísticos básicos de la Encuesta de la Región Metropolitana 1985-1990: Región Metropolitana de Barcelona, antigua Corporación Metropolitana de Barcelona y municipio de Barcelona.


Pàg. 98
Preu: 19.11
ISBN: 84-88068-23-9

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 11 - Sèrie Dades Bàsiques. Comarques.


X ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 11 - Sèrie Dades Bàsiques. Comarques.

Septiembre 1993

Informe específico con los Datos estadísticos básicos de la Encuesta de la Región Metropolitana 1990: Comarcas del Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental.


Pàg. 89
Preu: 19.11
ISBN: 84-88068-24-7

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 12 - Sèrie Dades Bàsiques. Districtes de Barcelona.


X ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 12 - Sèrie Dades Bàsiques. Districtes de Barcelona.

Enero 1994

Informe específico con los Datos estadísticos básicos de la Encuesta de la Región Metropolitana 1985-1990: Distritos de Barcelona
Pàg. 100
Preu: 19.11
ISBN: 84-88068-25-5

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 13 - Sèrie Comarques. El Baix Llobregat.


X ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 13 - Sèrie Comarques. El Baix Llobregat.

Mayo 1993


Informe específico sobre las Condiciones de vida y hábitos de la población del Baix Llobregat.
Pàg. 256
Preu: 19.11
ISBN: 84-88068-26-3

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 14 - Sèrie Comarques. El Maresme.


X ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 14 - Sèrie Comarques. El Maresme.

Diciembre 1993

Informe específico sobre las Condiciones de vida y hábitos de la población del Maresme.
Pàg. 133
Preu: 19.11
ISBN: 84-88068-27-1

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 15 - Sèrie Comarques. El Vallès Occidental.


X ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 15 - Sèrie Comarques. El Vallès Occidental.

Diciembre 1993

Informe específico sobre las Condiciones de vida y hábitos de la población del Vallès Occidental.
Pàg. 248
Preu: 19.11
ISBN: 84-88068-28-X

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 16 - Sèrie Comarques. El Vallès Oriental.


X ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 16 - Sèrie Comarques. El Vallès Oriental.

Marzo 1994

Informe específico sobre las Condiciones de vida y hábitos de la población del Vallès Oriental.
Pàg. 125
Preu: 19.11
ISBN: 84-88068-29-8