Elaboració d’un model matemàtic que permeti cartografiar els canvis històrics dels usos del sòl a Mallorca (1850-2005) Anàlisi de dinàmiques socio-ecològiques

Año de realización: 2013
Equipo: "Joan Marull, Elena Domene, Carme Font, Francesc Coll
Institución: Universitat de Barcelona