Autores:  
  • Mikel Gurrutxaga
   Universitat de País Basc
  • Joan Marull
   Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Elena Domene
   Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Joana Urrea
   Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Año: 2015
 • En aquests article es fa una anàlisi de com s’ha integrat la qüestió de la connectivitat ecològica en els diferents plans territorials desenvolupats a Espanya fins a finals del 2012 a escala regional i a escala subregional. A més, s’ha realitzat una enquesta entre professionals espanyols i europeus per tal de detectar possibles deficiències i oportunitats per optimitzar aquesta integració. Els resultats mostren que el procés d’integració de la connectivitat ecològica en el planejament territorial és molt desigual entre regions i a diferents escales, degut a una manca de directrius homogènies.Pubicat a Landscape Research. Núm. 42-7, pp. 817-833. 2015

  http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01426397.2015.1031096