Autores:  
  • Joan Trullén
    Institud d’Estudis Regionals i Metropolitans de Bracelona
Año: 2015
  • Es presenta una interpretació de la metodologia adoptada per Giacomo Becattini relativa a la noció de “districte industrial marshallià”: Becattini proposa un retorn a l’economia com una ciència social complexa que opera en el temps històric. Les similituds entre els enfocs de Marshall i Becattini són posades en relleu a través del mètode d’anàlisi econòmica de Schumpeter. En l’article s’utilitza la distinció entre temps lògic, temps real i temps històric, fet que permet estudiar el procés econòmic “localitzat” d’una manera becattiniana.Publicat a Investigaciones Regionales. Núm. 32. 2015

    http://www.aecr.org/images/ImatgesArticles/2015/11/4_Trull%C3%A9n.pdf