Autores:  

Maria Costa y Sergio Porcel
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Año: 2013
  • Es tracta d’una nova proposta metodológica per a l’estudi de la segregació socioresidencial, basada en un disseny multimètode que integra informació social i espacial, a partir de la qual s’identifiquen, s’analitzen i es representen els diferents tipus d’àrees socioresidencials de la regió metropolitana de Barcelona. Es tracta d’un model de triangulació complementària de dades quantitatives que corregeix les restriccions que les dades presenten per si soles i que permet analitzar l’objecte d’estudi de manera més profunda.Publicat a: Documents d’Anàlisi Geogràfica. Vol. 52, núm. 2, pàgines 315-345


[Descargar documento]