Título del proyecto: La segregació espacial de la pobresa a Catalunya: estructura i dinàmica de la desigualtat social
Entidad financiadora: RecerCaixa
Entidades participantes: Universitat Pompeu Fabra, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Duración del proyecto: 01/01/2013 al 03/02/2015
Investigador principal: Sebastià Sarasa
Investigadores del IERMB: Sergio Porcel, Lara Navarro-Varas, Francesc Coll
Importe: 66.530,50€