Fecha de publicación: MAYO - 2013

Número monogràfic realitzat per Joan Trullén, Sebastià Sarasa, Sergio Porcel i Lara Navarro-Varas.

Els articles estan escrits en CATALÀ. L’edició es complementa amb una traducció dels textos al CASTELLÀ.

ISSN: 1888-3621 (versió impresa)
ISSN: 2013-7958 (versió en línia)
ISBN: 978-84-92940-12-7
125 pàginesPAPERS NÚM. 56  [+info]


X PAPERS NÚM. 56
Pág. 1-125 (4,2 Mb.)
Text complet del número 56

Presentació  [+info]


X Presentació
Pág. 6-7 (30 Kb.)

Joan Trullén: Director de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011

L'impacte social de la crisi a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a...  [+info]


X L'impacte social de la crisi a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a Catalunya
Pág. 10-87 (3,1 Mb.)
  • Sebastià Sarasa: Departament de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Pompeu Fabra
  • Sergio Porcel : Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Lara Navarro-Varas: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Aquest article únic està estructurat en dues parts. Una primera secció analitza l’evolució del mercat de treball posant l’èmfasi en els canvis que han experimentat l’estructura ocupacional, els salaris i les rendes dels treballadors autònoms i els petits empresaris amb l’arribada de la crisi. La segona secció del treball aborda la distribució de la renda disponible de les llars i el risc de pobresa de la població catalana. El risc de pobresa és analitzat des de dues perspectives complementàries: el risc de pobresa monetària, mesurat a partir de la renda disponible dels individus, i el risc de patir privació en el consum de béns materials bàsics. Per últim, la secció de conclusions ordena i sintetitza les troballes de la recerca i tracta d’oferir una explicació plausible sobre la transformació més recent de les desigualtats socials a l’AMB i a Catalunya.

Annex metodològic I: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la...  [+info]


X Annex metodològic I: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011
Pág. 89-95 (292 Kb.)
  • Sebastià Sarasa: Departament de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Pompeu Fabra
  • Sergio Porcel: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Lara Navarro-Varas: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Annex metodològic II: Classificació Socioeconòmica Europea (ESEC)  [+info]


X Annex metodològic II: Classificació Socioeconòmica Europea (ESEC)
Pág. 97-99 (123 Kb.)
  • Sebastià Sarasa: Departament de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Pompeu Fabra
  • Sergio Porcel: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Lara Navarro-Varas: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Texto completo en castellano  [+info]


X Texto completo en castellano
Pág. 100-125 (294 Kb.)