Anàlisi de la mobilitat obligada dels municipis de la província de Barcelona, 1986-1996

Any de realizació: 1998 - 1999
Equip: Joan López i Joan Miquel Piqué (coords.)
Institució: Diputació de Barcelona