Base de dades georeferenciada d’equipaments de l’AMB (2ª Fase)

Any de realizació: 2015-2016
Equip: Francesc Coll, Marc Vila, Marta Andreu
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

Els objectius del present treball són: identificar i delimitar els equipaments existents dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, exclosa la ciutat de Barcelona;  recollir informació sobre els equipaments tant pel que fa a les característiques del servei com urbanístiques; i identificar les reserves de sòl per a equipaments i recollir les seves característiques urbanístiques.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’informe de metodologia i primers resultats.