Indicadors d’eficiència territorial

Any de realizació: 2016
Equip: Joan Marull (dir.), Elena Domene (coord.), Marta García, Vittorio Galletto, Sergio Porcel, Francesc Coll, Elisabet Queralt, Núria Ruiz, Alicia Sánchez
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest treball és analitzar i construir coneixement sistèmic en relació a les dimensions social, econòmica i ambiental que donen lloc al funcionament metabòlic de l’actual sistema metropolità. A partir de les millors bases de dades disponibles i realitzant una selecció d’indicadors que inclouen aquestes tres dimensions de la sostenibilitat a l’àrea i la regió metropolitanes de Barcelona, es vol donar compte del metabolisme metropolità en els darrers anys (abans i en plena crisi econòmica), de les relacions que es donen entre els diversos indicadors, i dels canvis d’aquestes relacions al llarg del temps.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’estudi.