Forma urbana i cohesió social: criteris per a una major equitat urbana en els teixits residencials

Any de realizació: 2016
Equip: Estudi realitzat en col·laboració amb la Direcció de serveis d'urbanisme de l'AMB.

Equip IERMB: Sergio Porcel, Fernando Antón Alonso, Francesc Coll, Lara Navarro-Varas, Carlos González.
Equip AMB: Josep Ma. Carreras, Xavier Mariño, Rosina Vinyes, Mariona Figueras, Laia Molist, Ernest Ruiz, Xavier Alarcón.

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest estudi és conèixer amb més profunditat com s’articulen les desigualtats urbanes des del punt de vista de l’estructura residencial per així poder establir criteris orientats a reduir-les, ja sigui des de la planificació urbanística o des de les polítiques urbanes.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’estudi.