L’evolució dels preus del sòl logístic per comunitats autònomes i de les àrees autònomes i de les àrees de Barcelona, Lleida i Tarragona (actualització amb els preus de 2010)

Any de realizació: 2010
Equip: Marc Fíguls i Carles Donat
Institució: CIMALSA

En aquest estudi es compara l’evolució dels preus de les naus logístiques entre diferents comunitats autònomes espanyoles tenint en compte la distància a la capital, a partir de la informació disponible sobre els preus del sòl logístic en diferents estudis i publicacions de les principals consultores privades del sector immobiliari espanyol.