Sistema d’indicadors metropolità de cohesió social (SIMCOS) 2016

Any de realizació: 2016
Equip: Sergio Porcel (coord.), Albert Cónsola, Francesc Coll
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest estudi és la construcció d’un sistema d’indicadors estable que permeti conèixer amb una periodicitat anual l’estat i les necessitats de la població en termes de cohesió social a cadascun dels municipis que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona i en el conjunt de l’AMB.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’informe.