The EUROGREEN model of job creation in a post-growth economy

Any de realizació: 2015-2016
Equip: Kristofer Dittmer, Simone d'Alessandro
Institució: Grup parlamentari europeu EUROGREEN

Aquest informe presenta l’estat actual del progrés del model macroeconòmic del grup parlamentari europeu EUROGREEN, que s’està desenvolupant per proporcionar una comprensió concreta d’alguns desafiaments polítics importants relacionats amb la transició a societats post-creixement ecològicament sostenibles i socialment equitatives a la Unió Europea.