autoserveis-entorns-saludablesEl 73,17% de les botigues de conveniència de Barcelona (petits comerços d’alimentació que s’han multiplicat darrerament als barris de moltes ciutats) fan accessible la cistella de compra saludable. És a dir, també inclouen, entre els seus productes, aliments considerats beneficiosos per a la salut, com fruites i verdures fresques.

Així es desprèn de la recerca realitzada per l’àrea de sostenibilitat urbana de l’IERMB i que recull l’article The role of convenience stores in healthy food environments: The case of Barcelona (Spain), publicat recentment a la revista Cities.

La investigació posa en relleu, però, la disparitat de qualitat i preu del producte, en funció de les característiques socioeconòmiques del barri.

Metodologia per explorar la contribució dels autoserveis en els entorns alimentaris saludables
L’objectiu de la recerca és explorar, per primer cop, com els autoserveis/botigues de conveniència contribueixen als entorns alimentaris saludables a Barcelona en termes de disponibilitat, la qualitat i el preu.

Per fer-ho, es va dissenyar una cistella d’aliments representativa amb opcions saludables i es van fer observacions en 170 botigues, d’un total de 1.366 identificades l’any 2018, per veure si podríem trobar aquests aliments. Es va recollir la disponibilitat, la qualitat i preu, i es va comparar amb una mostra representativa de les cadenes de supermercats amb més cobertura a la ciutat de Barcelona.

Fruites i verdures fresques a prop
La investigació conclou que la majoria d’aquest tipus de comerços venen fruites i verdures fresques (65,84%). Concretament, el 67,72% de les botigues venen verdures i el 65,84% fruites, tot i que la varietat era més baixa que en els supermercats. La cistella de la compra saludable és accessible, doncs, a un 73,17% dels establiments mostrejats.

Pel que fa a la qualitat de les fruites i verdures, és entre mitjana i bona-mitjana  respecte del preu, en comparació amb els supermercats habituals, la cistella d’una botiga de conveniència resulta un 18% més cara, resultat esperat per aquest tipus d’establiments.

Per últim, es va analitzar l’oferta amb relació al nivell socioeconòmic dels barris de Barcelona i es va poder mostrar que no hi havia diferències en la disponibilitat dels productes. En canvi, la qualitat de les fruites i verdures i els preus en aquestes botigues és desigual a tota la ciutat, amb relació al nivell de renda. En concret, i tot i que la qualitat general és bona, és pitjor als barris més desfavorits. Això pot influir negativament en la percepció del consumidor i, per tant, en la compra d’aliments frescos en aquestes botigues. També s’evidencia que els preus són més baixos en els barris amb rendes més baixes.

La importància d’incloure aquestes botigues al mapa d’accés als aliments saludables
A partir dels resultats, podem dir, doncs, que les botigues de conveniència de Barcelona estan contribuint a fer més accessibles els aliments saludables en termes de disponibilitat, però amb disparitats de qualitat i preu del producte pel que fa a les característiques socioeconòmiques del barri.

Malgrat això, no s’ha de descuidar que els petits autoserveis també poden contribuir a una dieta poc saludable, ja que acostumen a vendre articles rics en sucre, en greixos i ultraprocessats. Per tant, l’impacte net de les botigues de conveniència en la salubritat dels entorns alimentaris locals encara està pendent de resoldre’s.

Les conclusions de la investigació apunten la importància de tenir en compte aquest tipus d’establiments en el mapa d’accés a aliments saludables en entorns urbans. Els i les autores fan algunes recomanacions, en aquesta línia:

  • Incloure les persones que regenten aquest tipus d’establiments com a agents de canvi en el disseny de polítiques per fer els entorns alimentaris més saludables
  • Utilitzar aquests comerços per a la promoció de dietes més saludables, a partir de materials promocionals i educatius
  • Explorar plans per convertir les botigues de conveniència en un actiu clau per vendre fruites i verdures de producció local a preus assequibles, a través de les cadenes curtes de subministrament d’aliments

Entorns alimentaris locals
Els entorns alimentaris locals, entesos com la gamma d’aliments disponibles, assequibles, convenients i desitjables per a les persones en un context determinat, són un dels factors clau que determina les dietes que segueix la població. Existeix evidència científica que l’accés limitat a opcions d’alimentació saludable s’associa positivament amb taxes d’obesitat més elevades.

Així doncs, la configuració dels entorns alimentaris locals poden promoure o no, dietes saludables. És per aquest motiu, que les autoritats locals estan començant a implementar polítiques de planificació i gestió dels entorns alimentaris locals per promoure la salut dels ciutadans.

Totes les notícies