Cristina SOBRINO GARCÉS

Doctora en Criminologia per la UPF (2017). Màster en Criminologia i Execució Penal (2012). Diplomada en Estudis Superiors Especialitzats en Teoria i Metodologia de les Ciències Socials per la UAB (2008) i Llicenciada en Sociologia per la UAB (2004). És membre del grup de recerca en Criminologia i Sistema Penal de la UPF i és Professora Associada del Departament de Polítiques Públiques de la UPF des del curs 2009-2010 i del Departament de Dret Penal a la UDG des del curs 2012-2013.

Ha desenvolupat gran part de la seva investigació tant en projectes nacionals com internacionals en l’àmbit de l’exclusió social per a l’administració pública i per a diferents entitats del Tercer Sector. Les seves línies de recerca són: prevenció, seguretat urbana, exclusió social, gènere i violència de gènere.

S’incorpora a l’equip de convivència i seguretat urbana.

Cristina SOBRINO GARCÉS

Doctora en Criminologia per la UPF (2017). Màster en Criminologia i Execució Penal (2012). Diplomada en Estudis Superiors Especialitzats en Teoria i Metodologia de les Ciències Socials per la UAB (2008) i Llicenciada en Sociologia per la UAB (2004). És membre del grup de recerca en Criminologia i Sistema Penal de la UPF i és Professora Associada del Departament de Polítiques Públiques de la UPF des del curs 2009-2010 i del Departament de Dret Penal a la UDG des del curs 2012-2013.

Ha desenvolupat gran part de la seva investigació tant en projectes nacionals com internacionals en l’àmbit de l’exclusió social per a l’administració pública i per a diferents entitats del Tercer Sector. Les seves línies de recerca són: prevenció, seguretat urbana, exclusió social, gènere i violència de gènere.

S’incorpora a l’equip de convivència i seguretat urbana.

Doctora en Criminologia per la UPF (2017). Màster en Criminologia i Execució Penal (2012). Diplomada en Estudis Superiors Especialitzats en Teoria i Metodologia de les Ciències Socials per la UAB (2008) i Llicenciada en Sociologia per la UAB (2004). És membre del grup de recerca en Criminologia i Sistema Penal de la UPF i és Professora Associada del Departament de Polítiques Públiques de la UPF des del curs 2009-2010 i del Departament de Dret Penal a la UDG des del curs 2012-2013.

Ha desenvolupat gran part de la seva investigació tant en projectes nacionals com internacionals en l’àmbit de l’exclusió social per a l’administració pública i per a diferents entitats del Tercer Sector. Les seves línies de recerca són: prevenció, seguretat urbana, exclusió social, gènere i violència de gènere.

S’incorpora a l’equip de convivència i seguretat urbana.

Cristina SOBRINO GARCÉS

Doctora en Criminologia per la UPF (2017). Màster en Criminologia i Execució Penal (2012). Diplomada en Estudis Superiors Especialitzats en…

Carlos GONZÁLEZ MURCIANO

Carlos GONZÁLEZ MURCIANO

Diplomat en Treball Social (UB, 1999), Postgrau de Governabilitat de la Seguretat Ciutadana (UOC, 2010), Llicenciat en Antropologia (UAB, 2012), Màster en Estudis Territorials i de la Població especialitat Demografia (UAB, 2013).

Des de l’any 2002 és investigador a l’IERMB, actualment forma part de l’equip encarregat de l’Enquesta de Victimització i opinió de la seguretat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB) i de l’Enquesta de Convivència i de Relacions Veïnals (ECAMB).

 

Carlos GONZÁLEZ MURCIANO

Carlos GONZÁLEZ MURCIANO

Diplomat en Treball Social (UB, 1999), Postgrau de Governabilitat de la Seguretat Ciutadana (UOC, 2010), Llicenciat en Antropologia (UAB, 2012), Màster en Estudis Territorials i de la Població especialitat Demografia (UAB, 2013).

Des de l’any 2002 és investigador a l’IERMB, actualment forma part de l’equip encarregat de l’Enquesta de Victimització i opinió de la seguretat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB) i de l’Enquesta de Convivència i de Relacions Veïnals (ECAMB).

 

Carlos GONZÁLEZ MURCIANO

Diplomat en Treball Social (UB, 1999), Postgrau de Governabilitat de la Seguretat Ciutadana (UOC, 2010), Llicenciat en Antropologia (UAB, 2012), Màster en Estudis Territorials i de la Població especialitat Demografia (UAB, 2013).

Des de l’any 2002 és investigador a l’IERMB, actualment forma part de l’equip encarregat de l’Enquesta de Victimització i opinió de la seguretat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB) i de l’Enquesta de Convivència i de Relacions Veïnals (ECAMB).

 

Carlos GONZÁLEZ MURCIANO

Carlos GONZÁLEZ MURCIANO Diplomat en Treball Social (UB, 1999), Postgrau de Governabilitat de la Seguretat Ciutadana (UOC, 2010), Llicenciat en Antropologia (UAB,…

Marta MURRIÀ SANGENÍS

Marta MURRIÀ SANGENÍS

Llicenciada en Sociologia (Universitat de Barcelona, 2002) i Màster Universitari Criminologia, Política Criminal i de Seguretat (Universitat de Barcelona, 2013).

Les seves línies d’anàlisi se centren principalment en la recerca aplicada orientada al disseny de polítiques de prevenció en l’àmbit de la seguretat urbana i la convivència, especialment a partir d’instruments de coneixement i de mesura sobre fenòmens tals com la victimització, la construcció social de la inseguretat, les relacions veïnals i l’ús social dels espais.

Marta MURRIÀ SANGENÍS

Marta MURRIÀ SANGENÍS

Llicenciada en Sociologia (Universitat de Barcelona, 2002) i Màster Universitari Criminologia, Política Criminal i de Seguretat (Universitat de Barcelona, 2013).

Les seves línies d’anàlisi se centren principalment en la recerca aplicada orientada al disseny de polítiques de prevenció en l’àmbit de la seguretat urbana i la convivència, especialment a partir d’instruments de coneixement i de mesura sobre fenòmens tals com la victimització, la construcció social de la inseguretat, les relacions veïnals i l’ús social dels espais.

Marta MURRIÀ SANGENÍS

Llicenciada en Sociologia (Universitat de Barcelona, 2002) i Màster Universitari Criminologia, Política Criminal i de Seguretat (Universitat de Barcelona, 2013).

Les seves línies d’anàlisi se centren principalment en la recerca aplicada orientada al disseny de polítiques de prevenció en l’àmbit de la seguretat urbana i la convivència, especialment a partir d’instruments de coneixement i de mesura sobre fenòmens tals com la victimització, la construcció social de la inseguretat, les relacions veïnals i l’ús social dels espais.

Marta MURRIÀ SANGENÍS

Marta MURRIÀ SANGENÍS Llicenciada en Sociologia (Universitat de Barcelona, 2002) i Màster Universitari Criminologia, Política Criminal i de Seguretat (Universitat de Barcelona,…