La Revista Española de Sociología ha publicat on-line un article dels investigadors de l’IERMB, Lara Navarro-Varas, Fernando Antón-Alonso, Núria Ruiz-Forès i Albert Cónsola, juntament amb el catedràtic emèrit de sociologia Lluís Flaquer (UAB).

Aquest article té per títol “La implicación paterna en el cuidado de los hijos en España antes y durante la recesión econòmica” i és resultat del projecte de recerca finançat pel Plan Nacional d’I+D+i del Ministerio de Economia, Indústria y Competitividad : “La implicación paterna en el cuidado de los hijos en España” (CSO2012-33476). L’objectiu de l’article és analitzar els factors que incideixen en la implicació paterna en la cura dels fills, específicament en la cura física que és en la que amb més intensitat es materialitzen les diferències de gènere. Les dues edicions de l’Enquesta d’Ús del Temps espanyola (2002-03 i 2009-10) serveixen per analitzar la relació existent entre l’augment del temps dedicat pels pares a la cura física dels fills i el creixement de l’atur masculí durant la crisi econòmica. Els resultats evidencien la importància de l’atur en la major implicació paterna tot i que aquests resultats obliguen a la cautela sobre la consistència d’aquest major compromís un cop s’ha iniciat la recuperació progressiva de l’ocupació masculina.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’article.