Segons Joan Subirats, professor del Màster Metròpoli del IERMB i catedràtic en Ciència Política, un dels principals reptes en relació a la governança i la gestió de les ciutats actuals és intentar superar la visió estrictament urbanística i de caràcter local o institucional. En aquest sentit, aquest Màster es planteja treballar en lògiques urbanes transversals, superant una visió excessivament localista i institucional; d’una banda, el local és cada vegada més global, i, per un altre, és necessari incorporar la participació dels diferents actors implicats.

El principal objectiu d’aquest Màster és abordar la complexitat de les metròpolis sense enfocaments simplistes, buscant respostes igualment complexes. Actualment, més de la meitat de la població del món viu en metròpolis, i, segurament, en el 2020 o 2025 ja seran dos terços de la humanitat  els que habitaran a les grans ciutats. Per tant, és obvi que el sentit d’aquest Màster és donar resposta a les inevitables problemàtiques que sorgiran.

Finalment, segons Subirats, un dels avantatges del Màster Metròpoli és combinar els aspectes més professionals de la gestió de les ciutats amb una perspectiva acadèmica i analítica, la qual cosa permetrà relacionar conceptes i pràctiques.

Coneix tota la complexitat de les grans ciutats estudiant el Màster Metròpoli del IERMB.