El dia 26 de novembre s’enceta el Laboratori d’Idees “Seminaris del LET” (curs 2018-19) a la seu de l’IERMB

Els Seminaris del LET, vinculats al mòdul “El Sistema Metropolità: Ecologia i Territori” del Màster Metròpoli, consisteixen en una presentació de 30 minuts per part d’un ponent expert en el tema, i tot seguit d’una discussió de 30 minuts més. L’idioma de la presentació serà preferiblement (però no només) l’anglès. Els seminaris es podran seguir presencialment o per Skype, tot confirmant l’assistència al següent correu electrònic: letbcn@uab.cat.

El seminari del dia 26 de novembre tindrà lloc a les 15:00 h. a la seu de l’IERMB. Anirà a càrrec de Jean Hercher-Pasteur, doctorand de la Universitat de Montpeller, amb la ponència:

“Searching a model of energetic assessment to design and organize a more sustainable agricultural production System”.