L’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, fundat el 1998 i adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, ha passat a formar part de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB).

La decisió s’ha dut a terme per raons d’oportunitat, eficiència i interès públic i al considerar que les funcions de IIAB es podrien dur a terme en millors condicions institucionals i operatives com a una unitat especialitzada en una institució de recerca social pública més gran, consolidada i amb llarga trajectòria com l’IERMB.

Aquesta operació s’emmarca, per un costat, en la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona de reforçar la recerca social aplicada com una eina útil i necessària per a la presa de decisions de política pública en clau municipal i metropolitana. I, per l’altre, en el procés de reordenació organitzativa que està duent a terme l’Ajuntament en aquest mandat per tal d’optimitzar recursos i estructures de l’administració municipal.

Per altra banda, aquesta integració arriba després de diferents línies de col·laboració entre l’IIAB i l’IERMB. En concret, en el desenvolupament del sistema integral d’indicadors d’infància i adolescència de Barcelona per a l’Observatori 0-17 BCN: vides i drets de la infància i l’adolescència a la ciutat; en l’anàlisi de la realitat social de la infància a escala municipal i metropolitana a partir de l’Enquesta de Condicions de Vida (INE-Idescat); i en la complementarietat entre els informes Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a la ciutat realitzats per l’IIAB i l’informe d’Educació al Llarg de la Vida realitza l’IERMB.

Trobareu tota la informació relativa a l’IIAB a la seva pàgina web.