S’acaba de publicar el document de treball “GDP estimation for Barcelona and the Barcelona Metropolitan Area. Methodological improvement in the estimation of productivity dynamics with wage information”, de la sèrie “IERMB Working Paper in Economics”.

Aquest Document de Treball, del qual són autors Josep Lluís Raymond del Departament d’Economia i d’Història Econòmica de la UAB; Dolors Cotrina, Àlex Costa i Enric Puig del Departament d’Anàlisi del Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona; i Vittorio Galletto, Sandra Aguilera i Marc Fíguls de l’IERMB, té per objectiu millorar metodològicament el càlcul del PIB de Barcelona i de l’AMB amb la introducció d’informació tant sobre els nivells salarials, com dels indicadors de productivitat.

En aquest enllaç us podreu descarregar el WP.