Al llarg de 2018, l’àmbit de Mobilitat de l’IERMB ha realitzat, en el marc del contracte programa de recerca amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els següents estudis:

Dades socioeconòmiques i de mobilitat a l’àrea metropolitana de Barcelona, 2018

L’objectiu principal d’aquest estudi és oferir informació bàsica i homogènia sobre la mobilitat i la xarxa de transports a l’àrea metropolitana de Barcelona (o l’àmbit més proper del què es tinguin informació), juntament amb informació sobre les principals variables macroeconòmiques i socials. També s’incorporen indicadors comparables d’altres àrees metropolitanes.
[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]

Relacions entre sistema de mobilitat i desigualtats socials i urbanes

L’objectiu principal d’aquest estudi és analitzar la vinculació entre les pautes i el sistema de mobilitat amb l’estratificació social i urbana metropolitana.
[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]