Al llarg de 2016, l’àmbit de sostenibilitat de l’IERMB ha realitzat, en el marc del contracte programa de recerca amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els següents estudis:

 

Agricultura metropolitana

L’objectiu d’aquest estudi és avaluar les contribucions passades, actuals i futures a la sostenibilitat del territori metropolità de l’agricultura urbana i periurbana en termes ambientals, econòmics i socials.

[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]

 

Indicadors d’eficiència territorial

L’objectiu d’aquest treball és analitzar i construir coneixement sistèmic en relació a les dimensions social, econòmica i ambiental que donen lloc al funcionament metabòlic de l’actual sistema metropolità. A partir de les millors bases de dades disponibles i realitzant una selecció d’indicadors que inclouen aquestes tres dimensions de la sostenibilitat a l’àrea i la regió metropolitanes de Barcelona, es vol donar compte del metabolisme metropolità en els darrers anys (abans i en plena crisi econòmica), de les relacions que es donen entre els diversos indicadors, i dels canvis d’aquestes relacions al llarg del temps.

[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]

 

Xarxa de ciutats

L’objectiu és analitzar la relació entre variables socioeconòmiques, socioambientals i de forma urbana, a nivell de xarxes de ciutats (megaregions europees i les principals àrees metropolitanes que les encapçalen), a fi d’identificar factors estratègics per a un model de desenvolupament més sostenible.

[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]