Parada de autobús

Foto: AMB Llicéncia CC

Al llarg de les darreres setmanes, l’equip de mobilitat ha col·laborat en l’elaboració dels continguts i documents que han donat peu a l’anomenat Acord metropolità per una nova mobilitat, impulsat per l’AMB. Aquest Acord va ser presentat en el darrer Consell Metropolità d’aquesta Administració, i es preveu la seva aprovació definitiva en el Ple del mes de juny.

Aquest Acord contempla l’avançament en l’execució d’algunes de les mesures recollides en el PMMU 2019-2024, al voltant de 4 eixos:

  • Eix 1. Acord per una metròpolis amb més bicicletes i vianants
  • Eix 2. Acord per la recuperació del transport públic com a servei essencial
  • Eix 3. Acord per una nova mobilitat en l’entorn laboral
  • Eix 4. Acord metropolità per preservar un aire net i saludable

Particularment s’inicien els treballs per executar urgentment diferents trams de la xarxa Bicivia, determinats carrils Bus-VAO metropolitans a la xarxa viària principal i urbans o parades dobles.

L’AMB ja ha començat a executar diverses de les actuacions que s’hi contemplen.

Per a més informació:

Totes les notícies